Discipelschap

Dit is een project in samenwerking met Bart van Brakel. Hij heeft, zoals hij zelf zegt, een ‘download from heaven’ gehad; een openbaring over het leven als christen, volgeling, discipel van Jezus. Dit heeft geresulteerd in een boekwerk aan uitleg, handreikingen en verbeeldingen hoe je als christen je dagelijks leven kunt of zelfs zou moeten invullen. Het is een bewustwording van het feit dat we allemaal een weg bewandelen, en zoals er vaak gezegd wordt is de Weg van het Leven de smalle weg, die doorgaans niet gemakkelijk genomen wordt.
Bart heeft mij gevraagd zijn theorie te verbeelden; een plaatje bij het praatje. Zo wordt de soms toch best stevige kost op visuele manier zichtbaar.